Карта сайта Написать нам

Присылайте нам отзывы и пожелания

Введите сообщение
Введите ваше имя
Введите ваш email

Рекомендовать другу

Порекомендуйте наш сайт друзьям

Введите имя друга
Введите email друга
Введите ваше имя
Введите сообщение

Войти
Кодекс
Важная информация

Кодекс законів  про  працю України регулює трудові відносини всіх  працівників,  сприяючи   зростанню   продуктивності   праці, поліпшенню  якості  роботи,  підвищенню  ефективності  суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих,  зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в  першу  життєву  потребу кожної  працездатної людини.

Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну  охорону  трудових прав працівників.

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з  Указом  ПВР  N  5938-11 від 27.05.88 )

Стаття 2. Основні трудові права працівників
 
Право громадян України на працю,  - тобто на одержання роботи з оплатою  праці  не  нижче  встановленого  державою  мінімального розміру,  - включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і  роботи, забезпечується  державою.  Держава  створює  умови  для ефективної   зайнятості   населення,   сприяє    працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при  необхідності забезпечує  перепідготовку  осіб,   вивільнюваних   у   результаті переходу  на ринкову економіку.

Працівники    реалізують    право     на     працю     шляхом укладення трудового договору  про  роботу   на   підприємстві,   в установі, організації або  з  фізичною  особою.  Працівники  мають право на відпочинок відповідно до законів про  обмеження  робочого дня та робочого тижня і про щорічні  оплачувані  відпустки,  право на здорові і безпечні умови  праці,  на  об'єднання  в  професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів)  у встановленому   законом   порядку,   на   участь   в    управлінні підприємством,    установою,    організацією,    на    матеріальне забезпечення в  порядку  соціального  страхування  в  старості,  а також у разі хвороби, повної або часткової втрати  працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право  звернення  до суду  для  вирішення  трудових  спорів  незалежно  від   характеру виконуваної   роботи   або   займаної   посади,   крім   випадків, передбачених   законодавством,   та   інші   права,    встановлені законодавством.

( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами  ПВР  N  2240-10 від 29.07.81, N 8474-10 від  27.02.85,  N  5938-11  від  27.05.88; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 263/95-ВР від 05.07.95 )RSS лента вакансий

Регион
Сфера деятельности

Рассылка вакансий

Регион
Сфера деятельности
Ваш email
Введите Ваш email